1.DEFINICJE

 1. Sklep 鈥 sklep internetowy znajduj膮cy si臋 pod adresem www.mimotek.pl
 2. Regulamin 鈥 niniejszy regulamin, normuj膮cy zasady korzystania ze Sklepu, b臋d膮cy integraln膮 cz臋艣ci膮 Umowy zawieranej pomi臋dzy Sprzedaj膮cym a Kupuj膮cym.
 3. Strony 鈥 obie strony Umowy, Kupuj膮cy i Sprzedaj膮cy.
 4. Sprzedaj膮cy – podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie Sklepu: MIMOTEK Joanna Patek, ul. Ks. Kard. Wyszy艅skiego 18/U-1, 70-201 Szczecin, NIP: 8522527839, REGON: 321274080, zarejestrowany w CEIDG prowadzonym przez Ministra Gospodarki.
 5. Kupuj膮cy 鈥 podmiot dokonuj膮cy zakup贸w za po艣rednictwem Sklepu; Kupuj膮cym mo偶e by膰 zar贸wno podmiot dokonuj膮cy zakupu w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci, jak i Konsument.
 6. Konsument 鈥 konsument w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr. 16, poz. 93, z p贸藕n. zm.)
 7. Umowa 鈥搝awierana pomi臋dzy Stronami umowa o 艣wiadczenie Us艂ug, kt贸rej integraln膮 cz臋艣ci膮 jest Regulamin.
 8. U偶ytkownik 鈥 osoba przegl膮daj膮ca tre艣ci zawarte na stronach Sklepu.
 9. Us艂uga 鈥 sprzeda偶 艣wiadczona przez Sprzedaj膮cego, Newsletter oraz Konto.
 10. Konto – dost臋pna dla U偶ytkownika tylko po zalogowaniu si臋 cz臋艣膰 Sklepu, w kt贸rej U偶ytkownik mo偶e dodawa膰, modyfikowa膰 i usuwa膰 swoje dane osobowe oraz inne dane, a tak偶e korzysta膰 z poszczeg贸lnych funkcjonalno艣ci Konta.
 11. Newsletter – bezp艂atna us艂uga 艣wiadczona przez Sprzedaj膮cego, polegaj膮ca na okresowym albo nieregularnym przesy艂aniu u偶ytkownikowi informacji zwi膮zanych z funkcjonowaniem Sklepu na wskazany przez u偶ytkownika adres e-mail.
 12. Towary 鈥 towary sprzedawane w Sklepie, g艂贸wnie wyroby pasmanteryjne.
 13. Cennik Dostawy 鈥 cennik us艂ug dostawy Towar贸w opublikowany pod adresem http://www.toiowo24h.pl/koszt-dostawy
 14. Polityka Cookies 鈥 polityka prywatno艣ci odnosz膮ca si臋 do zasad pos艂ugiwania si臋 plikami cookies, opublikowana pod adresem: http://www.mimotek.pl/polityka-prywatnosci
 15. Cookies 鈥 pliki cookies w rozumieniu przepis贸w Polityki Cookies.

2.POSTANOWIENIA WST臉PNE

搂 1

 1. Regulamin zosta艂 utworzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z po藕n. zm.).
 2. Regulamin okre艣la w szczeg贸lno艣ci:
 1. rodzaj i zakres Us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 przez Sprzedaj膮cego;
 2. warunki 艣wiadczenia Us艂ug drog膮 elektroniczn膮;
 3. warunki zawierania i rozwi膮zywania Um贸w o 艣wiadczenie Us艂ug drog膮 elektroniczn膮;
 4. tryb post臋powania reklamacyjnego;

搂 2

 1. Aby korzysta膰 z Us艂ug, Kupuj膮cy musi zaakceptowa膰 Regulamin.
 1. Przedmiotem dzia艂alno艣ci Sklepu jest sprzeda偶 Towar贸w. Sprzedawane Towary wraz z dok艂adnym opisem i cen膮 prezentowane s膮 na odno艣nych podstronach Sklepu.
 2. Umowa zawierana jest w j臋zyku polskim.
 3. Umowa zawierana jest na gruncie prawa obowi膮zuj膮cego w Polsce.

搂 3

W celu unikni臋cia b艂臋d贸w podczas korzystania z Us艂ug, zalecane jest korzystanie z pod艂膮czonego do sieci Internet komputera klasy PC lub podobnego, wyposa偶onego w system operacyjny Windows, Linux lub MAC OS oraz przegl膮dark臋 internetow膮 Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox lub Safari.

搂 4

 1. Przepisy Regulaminu nie uchybiaj膮 powszechnie obowi膮zuj膮cym przepisom prawa dotycz膮cym ochrony Konsument贸w, w tym Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o Prawach Konsumenta .
 2. Postanowienia Regulaminu niezgodne z powszechnie obowi膮zuj膮cymi normami prawa, uwa偶a si臋 za nieobowi膮zuj膮ce. W ich miejsce stosuje si臋 odpowiednie normy powszechnie obowi膮zuj膮cego prawa.
 3. Na 偶膮danie U偶ytkownika wyra偶one w jakiejkolwiek formie Sprzedaj膮cy nieodp艂atnie udost臋pnia mu Regulamin w spos贸b, kt贸ry umo偶liwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego tre艣ci za pomoc膮 systemu teleinformatycznego, kt贸rym pos艂uguje si臋 U偶ytkownik.
 4. Sprzedaj膮cy nie stosuje kodeksu dobrych praktyk.

搂 5

Kontakt ze Sprzedaj膮cym odbywa si臋: telefonicznie 鈥 numer: (+48) 736380121, e-mailem 鈥 sklep@mimotek.pl. Korespondencj臋 tradycyjn膮 nale偶y nadsy艂a膰 na adres siedziby Sprzedaj膮cego.

 

3.SPRZEDA呕 TOWAR脫W ORAZ PROCEDURA ICH ZAMAWIANIA

搂 6

 1. Kupuj膮cy sk艂ada zam贸wienie poprzez wype艂nienie interaktywnego formularza zam贸wienia dost臋pnego na stronach Sklepu i przes艂anie go do Sklepu, przy czym wyb贸r zamawianych Towar贸w nast臋puje poprzez ich dodanie do wirtualnego koszyka zakupowego. Formularz wype艂niany jest zgodnie ze szczeg贸艂owymi wskaz贸wkami widocznymi w trakcie wype艂niania.
 2. Kupuj膮cy wskazuje Towary, kt贸re chce zam贸wi膰.
 3. W celu zrealizowania zam贸wienia przez Sprzedaj膮cego, Kupuj膮cy podaje nast臋puj膮ce dane: imi臋 nazwisko/nazw臋, adres zamieszkania/siedziby, adres do dor臋cze艅, adres e-mail, nr telefonu, spos贸b p艂atno艣ci, spos贸b dostawy Towar贸w. Dodatkowo Kupuj膮cy podaje niezb臋dne dane do wystawienia faktury lub rachunku.
 4. Je艣li Kupuj膮cy realizuje zakupy za pomoc膮 Konta, nie musi podawa膰 danych okre艣lonych w ust. 2 zd. drugie.
 5. Kupuj膮cemu umo偶liwia si臋 weryfikacj臋 i poprawienie danych dotycz膮cych sk艂adanego zam贸wienia.
 6. Przed z艂o偶eniem zam贸wienia Kupuj膮cy powinien dok艂adnie zapozna膰 si臋 z tre艣ci膮 Regulaminu oraz z艂o偶y膰 o艣wiadczenie, czy akceptuje jego tre艣膰.
 7. Procedura zakupu ko艅czy si臋 przez wci艣ni臋cie przez Kupuj膮cego przycisku potwierdzaj膮cego z艂o偶enie zam贸wienia z obowi膮zkiem zap艂aty (przycisk 鈥zam贸wienie z obowi膮zkiem zap艂aty鈥 lub inny r贸wnowa偶ny w tre艣ci).
 8. Potwierdzenie z艂o偶enia zam贸wienia nast臋puje w drodze przes艂ania Kupuj膮cemu wiadomo艣ci e-mail, w kt贸rej Sprzedaj膮cy potwierdza przyj臋cie zam贸wienia do realizacji. Jest to moment zawarcia Umowy.

搂 7

 1. Kupuj膮cy powinien zastosowa膰 si臋 do wskaza艅 zawartych w potwierdzeniu.
 2. Niezale偶nie od przes艂anych Kupuj膮cemu informacji dotycz膮cych Umowy, pe艂na tre艣膰 Umowy jest utrwalana przez Sprzedaj膮cego w postaci zapisu elektronicznego umieszczanego w jego systemie informatycznym i jest udost臋pniana Kupuj膮cemu na jego wniosek.
 3. W razie wykrycia b艂臋d贸w we wprowadzonych przez Kupuj膮cego danych, o kt贸rych mowa w 搂 6 ust. 3, Kupuj膮cy mo偶e wyst膮pi膰 o ich korekt臋, podaj膮c dane w艂a艣ciwe.

搂 8

Zam贸wienia mo偶na sk艂ada膰 r贸wnie偶 :

 1. za pomoc膮 poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@mimotek.pl
 2. drog膮 telefoniczn膮 pod numerem: (+48) 736380121 (op艂ata wed艂ug standardowych stawek operatora za po艂膮czenia wykonywane na numer kom贸rkowy w komunikacji krajowej)

4.DOSTAWA

搂 9

 1. Je偶eli Strony nie um贸wi艂y si臋 inaczej, dostawa zam贸wionych Towar贸w nast臋puje w najkr贸tszym mo偶liwym terminie, nie d艂u偶szym ni偶 30 dni od zawarcia Umowy. Przy p艂atno艣ci realizowanej w formie przedp艂aty termin dostawy liczony jest od dnia zaksi臋gowania nale偶no艣ci na koncie Sprzedaj膮cego. Standardowo dostawa Towar贸w realizowana jest w terminie do 3 dni roboczych.
 2. W przypadku, gdy Sprzedaj膮cy nie spe艂ni艂 swojego obowi膮zku dostarczenia Towar贸w w terminie okre艣lonym w ust臋pie poprzedzaj膮cym, Kupuj膮cy mo偶e wezwa膰 Sprzedaj膮cego do dostarczenia Towar贸w w dodatkowym terminie stosownym do okoliczno艣ci. Je偶eli Sprzedaj膮cy nie dostarczy艂 Towar贸w w terminie okre艣lonym w ust臋pie poprzedzaj膮cym lub w dodatkowym terminie, Kupuj膮cy ma prawo rozwi膮za膰 Umow臋. Przepis 搂 22 stosuje si臋.
 3. W przypadku, gdy Kupuj膮cy ze swej winy nie odebra艂 Towar贸w dostarczonych przez Sprzedaj膮cego, Sprzedaj膮cy wzywa go do ich odebrania w dodatkowym terminie stosownym do okoliczno艣ci. Je偶eli Kupuj膮cy nie odbierze Towar贸w w tym dodatkowym terminie, Sprzedaj膮cy ma prawo rozwi膮za膰 Umow臋. Przepis 搂 22 stosuje si臋.
 4. Ust臋py 1 i 2 powy偶ej nie maj膮 zastosowania gdy Sprzedaj膮cy z przyczyn niezale偶nych od niego odm贸wi艂 dostarczenia Towar贸w lub w przypadku, gdy termin dostarczenia zosta艂 uzgodniony z Kupuj膮cym indywidualnie i ma istotne znaczenie z uwagi na wszystkie okoliczno艣ci zwi膮zane z zawarciem Umowy lub te偶 w przypadku, gdy Kupuj膮cy informuje Sprzedaj膮cego przed zawarciem Umowy, 偶e dostarczenie Towar贸w przed okre艣lonym dniem lub w okre艣lonym dniu ma istotne znaczenie. W takich przypadkach, je偶eli Sprzedaj膮cy nie dostarczy艂 Towar贸w w terminie uzgodnionym z Kupuj膮cym lub w terminie okre艣lonym w ust. 1, Kupuj膮cy ma prawo do natychmiastowego rozwi膮zania Umowy.
 5. Po rozwi膮zaniu Umowy w my艣l przepis贸w powy偶szych Sprzedaj膮cy niezw艂ocznie dokonuje zwrotu ca艂ej kwoty zap艂aconej w ramach Umowy.

搂 10

 1. Dostawa zam贸wionych Towar贸w standardowo realizowana jest za po艣rednictwem firmy kurierskiej, firm膮 Orlen Paczka lub za pomoc膮 paczkomat贸w InPost.
 2. Zaleca si臋 by Kupuj膮cy skontrolowa艂 stan przesy艂ki w momencie jej dostawy, a w przypadku widocznych uszkodze艅 opakowania fakt ten zg艂osi艂 osobie dor臋czaj膮cej przesy艂k臋 i, o ile jest to mo偶liwe, przy jej udziale sporz膮dzi艂 protok贸艂 szkody. Nieskontrolowanie przesy艂ki nie powoduje utraty uprawnie艅 do zg艂oszenia reklamacji.

搂 11

 1. Mo偶liwe opcje dostawy Towar贸w s膮 prezentowane Kupuj膮cemu w trakcie sk艂adania zam贸wienia. Wyb贸r opcji nale偶y do Kupuj膮cego.
 2. Strony mog膮 um贸wi膰 si臋 na dostaw臋 Towar贸w przy u偶yciu innej opcji, niezaprezentowanej Kupuj膮cemu w trakcie sk艂adania zam贸wienia.
 3. Je偶eli koszty transportu z uwagi na charakter zam贸wienia lub rozmiar zam贸wionych Towar贸w nie pozwalaj膮 na wcze艣niejsze obliczenie ceny, zostanie ona okre艣lona na podstawie og贸lnie obowi膮zuj膮cych stawek danego przewo藕nika. W tym wypadku Kupuj膮cy mo偶e wybra膰 jako przewo藕nika inny podmiot ni偶 wskazany w 搂 10 ust. 1.
 4. Kupuj膮cy mo偶e tak偶e odebra膰 zam贸wione Towary osobi艣cie w siedzibie Sprzedaj膮cego.

5.CENA I P艁ATNO艢CI

搂 12

 1. Ceny Towar贸w podane s膮 na stronach Sklepu.
 2. Ceny Towar贸w podawane s膮 w wersji ostatecznej, zawieraj膮cej wszelkie op艂aty i podatki, w tym w szczeg贸lno艣ci obejmuj膮cej podatek VAT w obowi膮zuj膮cej stawce, z uwzgl臋dnieniem jednak przepisu ust臋pu poni偶szego.
 3. Ceny Towar贸w nie zawieraj膮 koszt贸w przesy艂ki, kt贸re s膮 przedstawiane Kupuj膮cemu w trakcie procedury zamawiania. Niezale偶nie, Kupuj膮cy mo偶e zapozna膰 si臋 z obowi膮zuj膮cymi stawkami op艂at za dostaw臋 Towar贸w w Cenniku Dostawy.

搂 13

Kupuj膮cy otrzymuje wraz z przesy艂k膮 wedle swojego wyboru paragon, rachunek lub faktur臋.

搂 14

Kupuj膮cy wybiera jedn膮 z poni偶szych form p艂atno艣ci:

 1. za pobraniem 鈥 Kupuj膮cy nale偶no艣膰 za Towary i przesy艂k臋 uiszcza przy odbiorze paczki na poczcie lub dor臋czycielowi;
 2. przelewem 鈥 nale偶no艣膰 za Towary Kupuj膮cy przedp艂aca na konto Sprzedaj膮cego o nr: 41 2490 0005 0000 4500 7373 3608;
 3. za pomoc膮 systemu PayU;

6.NEWSLETTER ORAZ KONTO

搂 15

 1. Us艂uga bezp艂atnego Newslettera 艣wiadczona jest przez Sprzedaj膮cego na zasadach okre艣lonych w niniejszym paragrafie.
 2. Zarejestrowanie si臋 u偶ytkownika w bazie Newslettera stanowi wyra偶enie zgody na otrzymywanie Newslettera, a jednocze艣nie jest momentem zawarcia Umowy o 艣wiadczenie us艂ugi Newslettera. Umowa o 艣wiadczenie us艂ugi Newslettera zawierana jest na czas nieokre艣lony.
 3. U偶ytkownik mo偶e zarejestrowa膰 si臋 w bazie Newslettera podaj膮c sw贸j adres e-mail w odpowiednim okienku na stronie Sklepu.
 4. Sprzedaj膮cy nie b臋dzie udost臋pnia艂 powierzonych mu adres贸w poczty elektronicznej osobom trzecim.
 5. U偶ytkownik korzystaj膮cy z Us艂ugi Newslettera wyra偶a zgod臋 na rozpocz臋cie jej 艣wiadczenia przez Sprzedaj膮cego z chwil膮 zarejestrowania si臋 w bazie Newslettera.
 6. U偶ytkownik w ka偶dym momencie ma prawo zrezygnowa膰 z us艂ugi Newslettera. Mo偶e to zrobi膰 poprzez odst膮pienie od Umowy o 艣wiadczenie us艂ugi Newslettera w spos贸b wskazany w 搂 24 ust. 4. Subskrypcj臋 mo偶na tak偶e anulowa膰 informuj膮c o tym Sprzedaj膮cego w dowolny spos贸b. Jest to moment rozwi膮zania Umowy o 艣wiadczenie us艂ugi Newslettera.
 7. Usuni臋cie konta pocztowego u偶ytkownika z bazy adresowej nast臋puje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzaj膮cym operacj臋.
 8. Sprzedaj膮cy zastrzega sobie prawo do ca艂kowitego zaprzestania 艣wiadczenia us艂ugi Newslettera po uprzednim powiadomieniu jego u偶ytkownik贸w, bez podania przyczyny. Moment powiadomienia u偶ytkownika jest momentem rozwi膮zania umowy o 艣wiadczenie us艂ugi Newslettera.

搂 16

 1. Za艂o偶enie Konta jest fakultatywne dla U偶ytkownik贸w chc膮cych korzysta膰 z Us艂ug.
 2. Konto ma na celu u艂atwienie U偶ytkownikowi dokonywania zakup贸w za pomoc膮 Sklepu.
 3. U偶ytkownik korzystaj膮cy z Us艂ugi Konta wyra偶a zgod臋 na rozpocz臋cie jej 艣wiadczenia przez Sprzedaj膮cego z chwil膮 za艂o偶enia Konta.
 4. Konto zostaje za艂o偶one po wype艂nieniu interaktywnego formularza zg艂oszeniowego 鈥瀂arejestruj si臋鈥.
 5. Procedura wype艂niania interaktywnego formularza obejmuje podanie adresu e-mail oraz has艂a do konta.
 6. Dane do Konta ka偶dy U偶ytkownik podaje dobrowolnie. U偶ytkownik ma mo偶liwo艣膰 samodzielnego uaktualniania swoich danych osobowych oraz usuni臋cia Konta.
 7. Po zatwierdzeniu wprowadzonych danych poprzez klikni臋cie przycisku 鈥瀂arejestruj si臋鈥, na podany przez U偶ytkownika adres e-mail zostanie wys艂ana wiadomo艣膰 potwierdzaj膮ca za艂o偶enie Konta. Jest to moment zawarcia Umowy.
 8. Niezale偶nie od przes艂anych U偶ytkownikowi informacji dotycz膮cych Umowy, pe艂na tre艣膰 Umowy jest utrwalana przez Sprzedaj膮cego w postaci zapisu elektronicznego umieszczanego w jego systemie informatycznym i jest udost臋pniana U偶ytkownikowi na jego wniosek.
 9. Za艂o偶enie Konta jest bezp艂atne.
 10. U偶ytkownik mo偶e usun膮膰 Konto w dowolnym momencie. Mo偶e to zrobi膰 poprzez odst膮pienie od Umowy o 艣wiadczenie us艂ugi Konta w spos贸b, o kt贸rym mowa w 搂 24 ust. 4, lub poprzez wykorzystanie opcji usuwania Konta na stronach Sklepu. Moment usuni臋cia Konta przez U偶ytkownika jest momentem zako艅czenia Umowy o 艣wiadczenie us艂ugi Konta.

7.ODPOWIEDZIALNO艢膯 SPRZEDAJ膭CEGO

搂 17

 1. Sprzedaj膮cy zobowi膮zuje si臋 dostarczy膰 Towary bez wad.
 2. Sprzedaj膮cy odpowiada wobec Kupuj膮cego za wady fizyczne i prawne Towar贸w w zakresie okre艣lonym Ustaw膮 Kodeks Cywilny z 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 r. Nr 16 poz. 93 z p贸藕n. zm.)

搂 18

 1. Je偶eli Towar posiada wad臋, Kupuj膮cy mo偶e:
 1. 偶膮da膰 usuni臋cia wady przez Sprzedaj膮cego;
 2. 偶膮da膰 wymiany Towaru na nowy;
 3. 偶膮da膰 obni偶enia ceny;
 4. odst膮pi膰 od Umowy;
 1. Kupuj膮cy nie mo偶e 偶膮da膰 obni偶enia ceny ani odst膮pi膰 od Umowy je偶eli Sprzedaj膮cy niezw艂ocznie i bez nadmiernych niedogodno艣ci dla Kupuj膮cego wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wad臋 usunie.
 2. Je偶eli Kupuj膮cy jest Konsumentem, mo偶e zamiast zaproponowanego przez Sprzedaj膮cego usuni臋cia wady 偶膮da膰 wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast zaproponowanej wymiany Towaru 偶膮da膰 usuni臋cia wady, chyba 偶e doprowadzenie Towaru do zgodno艣ci z Umow膮 w spos贸b wybrany przez Kupuj膮cego jest niemo偶liwe albo wymaga艂oby nadmiernych koszt贸w w por贸wnaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedaj膮cego.
 3. W wypadku powt贸rnej wymiany lub naprawy Towaru ograniczenie mo偶liwo艣ci odst膮pienia od Umowy lub 偶膮dania obni偶enia ceny, o kt贸rym mowa w ust臋pie 2, nie ma zastosowania.
 4. W przypadku wady nieistotnej Kupuj膮cy nie mo偶e odst膮pi膰 od Umowy, nie traci jednak prawa do skorzystania z pozosta艂ych uprawnie艅 wymienionych w ust. 1 lit. a-c.
 5. Sprzedaj膮cy mo偶e odm贸wi膰 zado艣膰uczynienia 偶膮daniu naprawy Towaru lub wymiany na nowy, je偶eli doprowadzenie do zgodno艣ci z Umow膮 rzeczy wadliwej w spos贸b wybrany przez Kupuj膮cego jest niemo偶liwe lub w por贸wnaniu z drugim mo偶liwym sposobem doprowadzenia do zgodno艣ci z Umow膮 wymaga艂oby nadmiernych koszt贸w.

搂 19

 1. Reklamacje dotycz膮ce Us艂ug powinny by膰 sk艂adane pisemnie na adres Sprzedaj膮cego. W pi艣mie zawieraj膮cym reklamacj臋 nale偶y poda膰 dane osoby reklamuj膮cej, nazw臋 i rodzaj Us艂ugi, kt贸rej reklamacja dotyczy oraz opisa膰 przyczyny reklamacji. Reklamacje mog膮 by膰 tak偶e sk艂adane poprzez poczt臋 elektroniczn膮 oraz telefonicznie na adres e-mail oraz pod numerem telefonu, o kt贸rych mowa w 搂 8.
 2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedaj膮cy informuje Kupuj膮cego w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji w formie pisemnej (istotna jest data nadania przesy艂ki listowej przez Sprzedaj膮cego), a tak偶e w formie e-maila.
 3. W przypadku nieuwzgl臋dnienia przez Sprzedaj膮cego reklamacji z艂o偶onej przez Kupuj膮cego, Sprzedaj膮cy wraz z informacj膮 o sposobie rozpatrzenia reklamacji poinformuje Kupuj膮cego o tym, czy wyra偶a zgod臋 na podj臋cie przez Strony pr贸by pozas膮dowego rozwi膮zania sporu.
 4. Sprzedaj膮cy nie ponosi odpowiedzialno艣ci za wady Towar贸w, je艣li wada zostanie stwierdzona po up艂ywie dw贸ch lat od ich wydania Kupuj膮cemu. Roszczenia Kupuj膮cego przedawniaj膮 si臋 z up艂ywem roku, licz膮c od dnia stwierdzenia wady Towaru. Termin przedawnienia nie mo偶e sko艅czy膰 si臋 przed up艂ywem dw贸ch lat od wydania Towaru.

搂 20

 1. Sprzedaj膮cy informuje, i偶 Konsumentom korzystaj膮cym z Us艂ug przys艂uguje mo偶liwo艣膰 skorzystania z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅, w kt贸rych pr贸b臋 rozwi膮zania zaistnia艂ego sporu podejmuje neutralny i kompetentny podmiot nie powi膮zany z 偶adn膮 ze Stron. Zasady dost臋pu do tych procedur dost臋pne s膮 m. in. w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzecznik贸w praw konsument贸w, organizacji spo艂ecznych, do kt贸rych statutowych zada艅 nale偶y ochrona konsument贸w, Wojew贸dzkich Inspektorat贸w Inspekcji Handlowej oraz Urz臋du Ochrony Konkurencji i Konsument贸w (http://www.polubowne.uokik.gov.pl/).
 2. Wykaz instytucji zajmuj膮cych si臋 pozas膮dowym rozwi膮zywaniem spor贸w konsumenckich w Polsce znajduje si臋 w Rejestrze Podmiot贸w Uprawnionych prowadzonym przez UOKiK, dost臋pnym na stronie internetowej: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php
 3. Informacje oraz dost臋p do Procedury Internetowego Rozstrzygania Spor贸w (ODR), kt贸ra zosta艂a opracowana przez Komisj臋 Europejsk膮, znajduj膮 si臋 na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show
 4. Konsumentom przys艂uguj膮 tak偶e nast臋puj膮ce, przyk艂adowe sposoby skorzystania z pozas膮dowych sposob贸w rozwi膮zywania spor贸w konsumenckich:
 1. zwr贸cenie si臋 do sta艂ego polubownego s膮du konsumenckiego, o kt贸rym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygni臋cie sporu wynik艂ego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i dzia艂ania sta艂ych polubownych s膮d贸w okre艣la rozporz膮dzenie ministra sprawiedliwo艣ci z dnia 25 wrze艣nia 2001 r. w sprawie okre艣lenia regulaminu organizacji i dzia艂ania sta艂ych polubownych s膮d贸w konsumenckich;
 2. zwr贸cenie si臋 do Wojew贸dzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszcz臋cie post臋powania mediacyjnego w sprawie polubownego zako艅czenia sporu;
 3. zwr贸cenie si臋 do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsument贸w lub organizacji spo艂ecznej, do kt贸rej zada艅 statutowych nale偶y ochrona konsument贸w (m.in. Federacja Konsument贸w, Stowarzyszenie Konsument贸w Polskich);
 4. Opr贸cz pozas膮dowych sposob贸w rozwi膮zywania spor贸w konsumenckich Konsumentom przys艂uguje tak偶e uprawnienie do wszcz臋cia post臋powania pojednawczego poprzez wniesienie do w艂a艣ciwego s膮du wniosku o zawezwanie do pr贸by ugodowej, a tak偶e skorzystanie w toku tocz膮cego si臋 post臋powania s膮dowego z mediacji. Listy sta艂ych mediator贸w oraz istniej膮cych o艣rodk贸w mediacyjnych udost臋pniane s膮 przez Prezes贸w S膮d贸w Okr臋gowych.

搂 21

Ryzyko utraty lub uszkodzenia Towar贸w przechodzi na Kupuj膮cego w chwili wej艣cia przez niego lub osob臋 trzeci膮 wskazan膮 przez niego, inn膮 ni偶 przewo藕nik, w fizyczne posiadanie Towar贸w. Jednak偶e ryzyko to przechodzi na Kupuj膮cego z chwil膮 dostarczenia Towar贸w przewo藕nikowi, je偶eli Kupuj膮cy samodzielnie wybra艂 przewo藕nika i zleci艂 temu przewo藕nikowi ich transport, a Sprzedaj膮cy nie oferowa艂 takiej mo偶liwo艣ci dostawy Towar贸w.

搂 22

W przypadku niewykonania Umowy przez Sprzedaj膮cego, Sprzedaj膮cy obowi膮zany jest do naprawienia szkody z tego faktu wynikaj膮cej na zasadach okre艣lonych w ustawie z 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr. 16, poz. 93, z p贸藕n. zm. )

搂 23

Sprzedaj膮cy nie udziela gwarancji na sprzedawane Towary.

8.ODST膭PIENIE OD UMOWY

搂 24

 1. Kupuj膮cy b臋d膮cy Konsumentem mo偶e zrezygnowa膰 z Towar贸w kupionych w Sklepie bez podania przyczyny, w ci膮gu 14 dni od daty odebrania przesy艂ki (Prawo do odst膮pienia od Umowy).
 2. Prawo do odst膮pienia od Umowy nie przys艂uguje w wypadkach:
  1. umowy, kt贸rej przedmiotem jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany wed艂ug specyfikacji Konsumenta lub s艂u偶膮cy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. umowy, w kt贸rej cena lub wynagrodzenie zale偶y od waha艅 na rynku finansowym, nad kt贸rymi przedsi臋biorca nie sprawuje kontroli, i kt贸re mog膮 wyst膮pi膰 przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy;
  3. umowy, kt贸rej przedmiotem jest Towar ulegaj膮cy szybkiemu zepsuciu lub maj膮cy kr贸tki termin przydatno艣ci do u偶ycia;
  4. umowy, kt贸rej przedmiotem jest Towar dostarczany w zamkni臋tym opakowaniu, kt贸rego po otwarciu opakowania nie mo偶na zwr贸ci膰 ze wzgl臋du na ochron臋 zdrowia lub ze wzgl臋d贸w higienicznych;
  5. umowy, kt贸rej przedmiotem jest Towar, kt贸ry po dostarczeniu, ze wzgl臋du na sw贸j charakter, zostaje nieroz艂膮cznie po艂膮czony z innymi rzeczami;
  6. umowy, kt贸rej przedmiotem s膮 nagrania d藕wi臋kowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zamkni臋tym opakowaniu, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu;
 3. Kupuj膮cy b臋d膮cy Konsumentem ponosi odpowiedzialno艣膰 za zmniejszenie warto艣ci Towaru b臋d膮ce wynikiem korzystania z niego w spos贸b wykraczaj膮cy poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
 4. Aby skorzysta膰 z prawa do odst膮pienia od Umowy Kupuj膮cy poinformuje Sprzedaj膮cego o odst膮pieniu w drodze jednoznacznego o艣wiadczenia na pi艣mie lub poczt膮 elektroniczn膮 przed up艂ywem terminu do odst膮pienia, a nast臋pnie na w艂asny koszt ode艣le Towary bez zb臋dnej zw艂oki, najp贸藕niej w terminie 14 dni od dnia, w kt贸rym Kupuj膮cy poinformowa艂 Sprzedaj膮cego o swoim odst膮pieniu.
 5. Kupuj膮cy mo偶e z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o odst膮pieniu na formularzu znajduj膮cym si臋 na stronie internetowej Sklepu https://mimotek.pl/pl/i/Formularze/22
 6. W razie skutecznego odst膮pienia od Umowy Sprzedaj膮cy niezw艂ocznie zwr贸ci Kupuj膮cemu wszystkie otrzymane od niego p艂atno艣ci, w tym koszty dostawy (z wyj膮tkiem dodatkowych koszt贸w niestandardowego sposobu dostawy Towar贸w wybranego przez Kupuj膮cego oraz koszt贸w zwrotu Towar贸w Sprzedaj膮cemu). Zwrot p艂atno艣ci nast膮pi膰 mo偶e w tej samej formie, w kt贸rej Kupuj膮cy dokona艂 p艂atno艣ci, b膮d藕 w innej formie wybranej przez Kupuj膮cego.
 7. Sprzedaj膮cy nie ponosi koszt贸w zwrotu Towar贸w w przypadku skorzystania przez Kupuj膮cego z Prawa odst膮pienia od Umowy, co oznacza, 偶e w takim wypadku Kupuj膮cy ponosi bezpo艣rednie koszty zwrotu Towar贸w Sprzedaj膮cemu.

9.PRZEPISY SZCZEG脫LNE DOTYCZ膭CE PRZEDSI臉BIORC脫W

搂 25

Aby osoba fizyczna prowadz膮ca dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 mog艂a dokona膰 zwrotu towaru, musi zosta膰 spe艂niony jeden warunek 鈥 umowa, kt贸r膮 przedsi臋biorca b臋dzie zawiera膰 ze sprzedawc膮, nie mo偶e mie膰 charakteru zawodowego, czyli nie mo偶e dotyczy膰 bezpo艣rednio bran偶y, w kt贸rej specjalizuje si臋 przedsi臋biorca.

搂 26

 1. Umowa zostaje zawarta w chwili potwierdzenia zam贸wienia przez Sprzedaj膮cego.
 2. Potwierdzenie zam贸wienia nast臋puje poprzez przes艂anie przez Sprzedaj膮cego wiadomo艣ci e-mail na adres Kupuj膮cego, w kt贸rej Sprzedaj膮cy potwierdza warunki Umowy wynikaj膮ce ze z艂o偶onego zam贸wienia.

搂 27

Za op贸藕nienia wynikaj膮ce z winy dostawcy Sprzedaj膮cy nie ponosi odpowiedzialno艣ci.

搂 28

Kupuj膮cy skontroluje stan przesy艂ki w momencie jej dostawy, a w przypadku widocznych uszkodze艅 opakowania fakt ten zg艂osi osobie dor臋czaj膮cej przesy艂k臋 i przy jej udziale sporz膮dzi protok贸艂 szkody.

搂 29

Sprzedaj膮cy mo偶e wymaga膰, aby w niekt贸rych przypadkach Kupuj膮cy po z艂o偶eniu zam贸wienia wykona艂 przedp艂at臋 si臋gaj膮c膮 nie wi臋cej ni偶 30% ca艂o艣ci zam贸wienia.

搂 30

W przypadku gdy Kupuj膮cy nie jest Konsumentem Sprzedaj膮cy zastrzega, 偶e nie ponosi odpowiedzialno艣ci za szkody powsta艂e w wyniku niedotrzymania terminu dostawy lub niedostarczenia Towaru. W szczeg贸lno艣ci nie jest odpowiedzialny za przerwy w produkcji, utrat臋 zysku lub straty po艣rednie, powstaj膮ce w wyniku niedostarczenia Towaru w danym terminie, lub dostarczenia Towaru, kt贸ry okaza艂 si臋 wadliwy i tym samym wyst膮pi艂a konieczno艣膰 jego reklamacji. Powsta艂e w ten spos贸b szkody nie mog膮 by膰 podstaw膮 roszcze艅 w stosunku do Sprzedaj膮cego.

搂 31

Strony ustalaj膮, 偶e nie s膮 zwi膮zane przepisami art. 66.1 par. 1-3 Kodeksu Cywilnego.

10.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

搂 32

 1. Sprzedaj膮cy jest administratorem danych osobowych uzyskanych od Kupuj膮cego w toku procedury zam贸wienia towar贸w. Kupuj膮cy dobrowolnie podaje swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez Sprzedaj膮cego.
 2. Uzyskane przez Sprzedaj膮cego w czasie procedury zam贸wienia towar贸w dane osobowe s膮 przetwarzane wy艂膮cznie w celu realizacji zawartej z Kupuj膮cym umowy, zgodnie z zasadami wskazanymi w Rozporz膮dzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej 鈥濺ODO鈥).
 3. Podane przez Kupuj膮cego dane osobowe mog膮 by膰 udost臋pniane jedynie podmiotom, kt贸re wspomagaj膮 procedur臋 sprzeda偶y oraz dostawy towar贸w, tj. pracownikom Sprzedaj膮cego, a tak偶e firmom kurierskim oraz operatorom pocztowym realizuj膮cym dostaw臋. Dane osobowe podane podczas procedury zam贸wienia towar贸w przechowywane s膮 na serwerach dzier偶awionych od firmy hostingowej.
 4. Kupuj膮cemu przys艂uguj膮 uprawnienia wskazane w art. 15-22 RODO, tj. prawo dost臋pu do danych oraz uzyskania informacji o sposobie ich przetwarzania, prawo do sprostowania danych, prawo do usuni臋cia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu.
 5. Sprzedaj膮cy realizuje b膮d藕 odmawia realizacji uprawnie艅 wskazanych w ust臋pie poprzedzaj膮cym na zasadach wskazanych w RODO.
 6. Sprzedaj膮cy o艣wiadcza, 偶e spe艂nia wszelkie wymogi z zakresu przetwarzania danych osobowych, kt贸re nak艂adaj膮 na niego przepisy powszechnie obowi膮zuj膮cego prawa, w tym przede wszystkim RODO. Sprzedaj膮cy o艣wiadcza tak偶e, 偶e dok艂ada wszelkich stara艅 w celu osi膮gni臋cia jak najwy偶szego standardu ochrony danych osobowych przetwarzanych w jego firmie.

搂 33

 1. Sklep pos艂uguje si臋 plikami Cookies.
 2. Pliki Cookies mog膮 by膰 instalowane na urz膮dzeniu U偶ytkownika tylko i wy艂膮cznie za jego wyra藕n膮 zgod膮.
 3. Szczeg贸艂owe zasady pos艂ugiwania si臋 przez Sklep plikami Cookies okre艣la Polityka Cookies.

11.POSTANOWIENIA KO艃COWE

搂 34

 1. Sprzedaj膮cy zastrzega sobie prawo do kr贸tkotrwa艂ych przerw technicznych w dost臋pie do Sklepu, spowodowanych konserwacj膮 b膮d藕 aktualizacj膮 danych na serwerze.
 2. Sprzedaj膮cy nie 艣wiadczy 偶adnych dodatkowych us艂ug zwi膮zanych z serwisem Towar贸w opr贸cz us艂ug okre艣lonych w Regulaminie.

搂 35

 1. Regulamin wchodzi w 偶ycie z dniem 01.01.2021 r.
 2. Regulamin mo偶e ulec zmianie w ka偶dym czasie. Informacje o tre艣ci zmian Regulaminu s膮 zamieszczane niezw艂ocznie na stronach Sklepu.
 3. Zmiany obowi膮zuj膮 od dnia ich publikacji na stronach Sklepu i nie maj膮 mocy wstecznej.